Sonneveld GrafiMedia is ISO 9001:2008 en ISO 14001 gecertificeerd. Jaarlijks laten wij onze werkwijze door een externe partij controleren. Deze certificering is geen doel op zich. Het is voor ons prettig ons beleid en werkwijze regelmatig te laten toetsen door een objectieve partij, om zo te voorkomen dat wij ‘bedrijfsblind’ raken.

Stacks Image 217
Stacks Image 224