In de bedrijfsvoering van Sonneveld kiezen wij voor lange termijn winstgevendheid. Ook maken wij ons sterk voor open en eerlijke informatieverschaffing. Wij onthouden ons van illegale activiteiten.
Wij hechten aan respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wij dragen zorg voor veiligheid en welzijn op de werkvloer en hebben respect voor verschillende culturen.
Wij stimuleren werknemers zich te ontwikkelen.