Stacks Image 326

Grafische productieprocessen en strenge milieu eisen gaan hand in hand. Sonneveld GrafiMedia voldoet aan deze eisen, en gaat daarin een stapje verder. Ons beleid is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zoeken continu naar mogelijkheden om zo min mogelijk milieubelastend te ondernemen. Wij promoten actief milieuvriendelijke producten, delen onze kennis op dit gebied en geven advies hierover.Sonneveld GrafiMedia maakt gebruik van de nieuwste machines met verminderd verbruik van chemische stoffen en een forse papierafval reductie tot gevolg, waardoor duurzaam ondernemen niet per definitie kostprijsverhogend is. In 2011 zijn wij verhuisd naar een nieuw pand. In deze keuze speelde de hypermoderne wijze van geïsoleerdheid en de grootte van dit pand een belangrijke rol. Zo is het centrale magazijn nu inpandig en scheelt dit onnodige milieubelasting van het vele malen per dag heen en weer rijden tussen de drukkerij en het centrale magazijn. Verder zijn alle verlichtingsunits voorzien van bewegingssensoren en wordt het pand verwarmd met restwarmte van de drukpersen. Alle ontwikkelingen op het gebied van milieubesparing worden nauwgezet in de gaten gehouden. Zo betrekken wij uitsluitend ‘groene stroom’ en adviseren relaties uitsluitend drukwerk op FSC papier te bestellen. Dit FSC gecertificeerd papier geeft aan dat de grondstoffen van dit papier voortkomen uit verantwoord beheerde bosbouw.Waar mogelijk trachten we te hergebruiken. Met regelmaat worden de eerder door Sonneveld geleverde pallets retour gehaald, wordt er gebruikt gemaakt van eco-dozen, wordt oud-papier gescheiden van het overige afval en ingeleverd om te hergebruiken etc.


Sonneveld gaat m.b.t. milieuzorg in het grafimedia proces verder dan slechts het papier. Wij hebben dan ook het leverancierscertificaat ‘Milieukeurmerk Post’ (www.milieukeurmerkpost.nl) en het milieucertificaat ISO-14001. Zo bent u ervan verzekerd dat uw briefpapier, enveloppen en (direct) mailingen op milieu verantwoorde wijze worden geproduceerd.


Ook nemen wij zoveel mogelijk onze verantwoordelijkheid in de keten. Wij werken uitsluitend samen met leveranciers die zich richten op duurzame bosbouw en die milieu verantwoord ondernemen.