Duurzaam ondernemen is verankerd in onze manier van denken en doen.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving en willen deze op een goede manier achterlaten voor volgende generaties.
Sonneveld voert dan ook een actief beleid in duurzaam ondernemen, om zo haar klanten te helpen duurzaam in te kopen.
Onze kernwoorden hierin zijn transparantie, mensgericht ondernemen en duurzaam inkopen.
Stacks Image 276