Cradle to cradle


Duurzaam ondernemen is voor ons een bewuste keuze. De bedrijfsvoering van Sonneveld GrafiMedia is zoveel mogelijk cradle to cradle en we stellen alles in het werk om bij te dragen aan een circulaire economie. Bij de inrichting van onze processen zetten we maximaal in op hergebruik van grondstoffen en materialen. Offsetplaten gaan bijvoorbeeld weer terug in de productie. En papier wordt gescheiden in drie verschillende stromen: wit, bont en karton. We hebben dan ook een minimale hoeveelheid restafval. Drukwerk is aan het einde van de productiecyclus volledig recyclebaar. We doen al het (redelijk) haalbare om onze CO2-footprint te minimaliseren.

Ongewenste stoffen en transport


Doordat we onder andere inkt-doseerinstallaties gebruiken hebben we nog maar een zeer beperkte hoeveelheid chemisch afval. Onze huidige persen en toekomstig aan te schaffen persen worden geleverd met alcoholvrije systemen. Afnametesten voeren we altijd IPA-vrij uit. Conform de eisen van het AgentschapNL gebruiken we bij de productie niet meer dan de toegestane hoeveelheid IPA voor vellenoffset (5% in het vochtwater). En gebruiken we reinigingsmiddelen uit de klasse K3. Ook wat betreft producten met R-zinnen voldoen we volledig aan de eisen.

We beperken transport zoveel mogelijk door te streven naar een volledig interne productie. Als we transport inzetten kiezen we voor combinatievervoer, zodat we de CO2-uitstoot beperken.