Betrouwbaarheid is voor ons vanzelfsprekend. Afspraak is afspraak, een professionele werkwijze rond bestandverwerking en data beheer, voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens: dit alles is nog maar het begin. Zo laten wij onze medewerkers een “code” ondertekenen waarin onder andere de geheimhoudingsplicht wordt benadrukt.